BW(SW)05


Kategoria urządzenia:

budowa mięśni
Ilość stanowisk: 4
Szczegóły urządzenia

1 stanowisko z poręczami równole- głymi, 1 drabinka pionowa, 1 stanowi- sko z kółkami gimnastycznymi, 1 drą- żek do podciągania


Kategoria: