BW(SW)10


Kategoria urządzenia:

budowa mięśni
Ilość stanowisk: 11
Szczegóły urządzenia

2 stanowiska z poręczami równole- głymi skośnymi, 1 drążek łapki, 1 sta- nowisko z kółkami gimnastycznymi, 1 drążek gąsiennica, 1 drabinka piono- wa, 5 drążków do podciągania


Kategoria: