BW(SW)08


Kategoria urządzenia:

budowa mięśni
Ilość stanowisk: 8
Szczegóły urządzenia

1 stanowisko z poręczami równole- głymi skośnymi, 1 drabinka pionowa, 5 drążków do podciągania, 1 stanowi- sko z kółkami gimnastycznymi,


Kategoria: