BW(E)12 MASAŻER BIODER I PLECÓW


Kategoria urządzenia:
 masaż mięśni

Funkcje urządzenia: Masaż talii i pleców.

Instrukcja Stanąć tyłem do urządzenia, oprzeć się o nie. Poruszać ciałem w dół i w górę lub w lewo
i w prawo. W celu bardziej intensywnego masażu zwiększyć nacisk na przyrząd.

Kategoria: